Предлагаме консултантски услуги в областта на информационните технологии и системи. Към нас можете да се обърнете с всякакви въпроси по темата. Ще съдействаме както за изграждане на нови системи, така и за оптимизация на вече съществуващи.

Фирмата ни извършва разнородни дейности, свързани с осигуряването на сигурност за Вашия бизнес. Самата задача пред нас е предизвикателство, което сме готови да поемем. Информационната сигурност става все по-сложна за постигане с нарастване броят на заплахите (вътрешни и външни). Благодарение на напредък в технологиите, както и на дългогодишен опит, ние можем успешно да изградят решение за Вас. То ще покрива нуждите Ви, ще бъде гъвкаво и прецизно.

От изключително значение е да бъде изградена и спазвана политика на сигурност. Тя включва в себе си описания на заплахите, предписания, както и мерки за защита на данните. За нея е необходима оценка на риска, която се прави на компанията Ви. Ние ще бъдем Ваши ментори в създаването на прецизна политика, взимаща под внимание всеки важен детайл за защитата на Вашия бизнес. Като наши клиенти ще получите структурирани работни планове с интрукции, като ще бъдем плътно до Вас при изграждането на работния вариант и влизането в сила на политиките за сигурност. В края на този процес ще има на лице ясно описани и приложими правила, отговорности и процеси, гарантиращи намаляването на риска.

Може да св свържете с нас тук!