Структурно Кабелни Системи

За да се създаде гладко работеща, устойчива и ефективна инфраструктура на потоците от информация във всеки бизнес (било то малък офис или голяма група от сгради на предприятие) се използва именно структурно окабеляване. Самите СКС (Структурно Кабелни Системи) обединяват в себе си глас, данни и картина, както и поддържането на медийна графична среда.

Ние сме фирма, доказала се през годините като отличен избор при нужда от изграждане на структурно кабелни системи (СКС). Предлагаме за Вас и Вашите нужди всичко необходимо, така че да заработи гладко цялото изградено решение. Занимаваме се с цялостна инфраструктура от нулата и гарантираме достигане до желаната работна точка в поставените срокове. Включени са всички елементи от системата като се започне от проектирането, монтиране на рак-шкафове, окабеляване, тестване и сертифициране на компютърната мрежа за изискваната категория.

Съществуват стандарти, които ръководят и регулират стриктно всички дейности, свързани с изграждането на Структурни Кабелни Системи (СКС). Тук се включват дейностите от производството на елементите (изисквания към материалите и производителя), проектирането (залагане на кабелните трасета и междинни точки), инсталирането (полагане, изтегляне и аранжиране на кабелите). Самите стандарти се разделят на 3 вида:

  • EIA/TIA 568A – първият стандарт за структурно окабеляване (създаден в САЩ; на негова база с промени са създадени Световният и Европейският);
  • CENELEC EN 50173 - европейски стандарт за кабелни системи известен в Англия като BS EN 50173
  • ISO/IEC 11801 - националният ISO стандарт за структурни кабелни системи

Системата, която ще предложим за Вас, преди всичко ще бъде универсална. Всички компоненти от нея ще бъдат свързани така, че сглобеното накрая да представлява единна среда за пренос на данни, както и на сигнали – телефонни, аудио и видео. Предлагаме възможността монтираното от нас окабеляване да бъде интегрирано със системи за видеонаблюдение и сигурност. По този начин се постига завършен вид на изграденото решение. Като краен резултат на лице е и автоматизацията на множество процеси, които са свързани с управлението, контрола и сигурността на Вашия бизнес в сградата.

Структурно кабелните системи позволяват висока гъвкавост, когато става дума за промяна на типа на сигналите, техните приложения, управлението им в рамките на изграденото решение. Качественото изграждане е ключов момент за осигуряване на функционалност и надежност на средата.

В областта на сигурността се наблюдава от години тенденция за интегриране на специализиран софтуер в устройствата (IP рекордери, IP камери, контролни панели за охрана, пожароизвестяване, контрол на достъпа и други). Това позволява създаването на единно решение, покриващо високи изисквания и отговарящо на клиентските запитвания.

За нас ще бъде удоволствие да работим заедно за да материализираме вижданията Ви, като Ви насочваме по пътя към оптималния резултат. Освен консултации, проектиране и изграждане, ние предлагаме и последваща техническа поддръжка на съоръженията. Така Вие ще сте спокойни, че има към кого да се обърнете при евентуално отклонение от оптималния режим на работа.

Занимаваме се с поставяне и поддръжка на всички споменати системи, като за тях можете да прочетете в съответните секции в този сайт. Ако имате въпроси не се колебайте, а се свържете с нас тук!