access-control-banner.png

Биометричните системи служат за идентификация на потребители въз основа на техните физически характеристики, пръстов отпечатък, скенер за вени, лицево разпознаване или скенер за зеници.

Доказването на автентичността на потребителя по биометричен път е процес, протичащ на два етапа:

 • В първата фаза съответен уред сканира индивидуалните данни на потребителя и ги записва в база данни. Малък процент от уникалните индивидуални свойства се извличат и конвертират в отделни шаблони, които се записват като криптирани цифрови данни.
 • Във втората фаза потребителят отново преминава през процеса на сканиране, резултатът от което се сравнява с шаблоните от базата данни. По такъв начин той получава или не получава достъп и се осъществяват контрол върху работното време, отсъствията и редовността на графика на персонала.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходящи за контрол на работно време и за контрол на достъп - Приложими за фирми и предприятия, където мениджърите желаят да могат да правят различни справки:

 • дневни;
 • месечни;
 • годишни;
 • за наличен персонал;
 • за персонал, разпределен по отдели;
 • за изработени часове;
 • отсъствия;
 • закъснения;
 • извънредни часове;
 • командировки;
 • и други.

При необходимност от допълнителна информация или безплатна консултация за системи за контрол на достъп може да се свържете с нас тук!