Qube

5 причини да изберете Моботикс! Част 4:...

Защо системите Моботикс са охранителни?

Това че системите притежават функция за видео наблюдение не ги прави охранителни, защото видеонаблюдението само по себе си е пасивна функция. Това което ги прави охранителни е изкуственият интелект, който можем да изградим и оповестителната система вградена в камерата.

Както вече не веднъж сме казвали системите Моботикс имат вграден микрофон, говорител, видео, термометър и светломер, но освен всичко това имат и виртуални зони за движение, които можем да дефинираме сами и да настройваме чувствителността им по най-различни параметри.

Така системите Моботикс могат да засекат движещ се обект, да го филтрират по зададените параметри, например ако сме задали да не засича куче и кола и да засича само човек тогава камерата може да ни алармира и да знаем че в обхвата на камерата се движи човек. Освен това при вътрешни инсталации можем да филтрираме движението с силата на звука от микрофона, по този начин ако човек се движи пред стъкло, камерата Моботикс няма да го засече, но ако има звук, значи човека е в помещението и това би означавало че камерата трябва да сигнализира, пусне безвредна мъгла или сирена.

Освен тези елементи системите Моботикс имат куп допълнителни настройки, можем да изградим логика между светломерът и термометъра и ако светлината се покачи над определени луксове и температурата над определени градуси това би означавало пожар и камерата може да активира пожарогасителната и известителната система.
Това че системата Моботикс е IP я прави много гъвкава и можем да изграждаме системи от различни мащаби без ограничения, като всяка една камера има самостоятелна задачи и тя я изпълнява безотказно. А най-доброто е че ако решим да сменим местоположението на една камера Моботикс, винаги можем да го направим и променяйки само настройките на камерата, тя приема новата задача и започва да я изпълнява. Ако е необходимо различено покритие за охрана можем да сменим само обектива и камерата вече е готова за новото място.

Накратко съвкупността от тези функции правят системите Моботикс охранителни. В последната част ще Ви обясним как можете да използвате камерите за да печелите от реклама и как може да си водите статистика с помощта на аналитичните функции вградени в системите Моботикс.

videomotion

Вируталните зони за движение не съществуват никаде освен на картината на камерата!

Share