Qube

5 причини да изберете Моботикс! Част 2:...

Освен приложението на Моботикс за контрол на достъп за паркинги и гаражи Моботикс е полезно решение за автоматизация и дистанционен контрол и в животновъдството. Освен като охранителна система и система за видео наблюдение Моботикс може да управлява процеси от разстояние като можем да получим обратна информация дали процеса е стартиран от различните сензори на камерата.

Камерата може да бъде полезна по няколко начина:256x177

  • Управление на светлината в обекта.
  • Управление и контрол на температурата в обекта.
  • Автоматизирано хранене по интервали от време.
  • Оповестяване при нарушение на различни, предварително зададени параметри.

Системите Моботикс имат вграден светломер, веднъж настроени, те биха могли да управляват осветлението на двора или в помещенията за отглеждане на различни видове животни. Системата може да включва или изключва осветлението спрямо осветеността на околната за камерата среда. Това може да бъде и лимитирано и по часови диапазони. Ако е необходимо животните да имат светлина до определен час камерата може да включи светлината щом осветеността падне под определено ниво и веднага щом достигне часът, в който осветлението да бъде спряно, камерата ще го изключи. Този цикъл ще бъде контролиран от камерата всеки ден, като използвайки осветеността камерата не се влияе от часовото време и лятната и зимната разлика от по един час.

Освен светломер, камерите Моботикс, имат вграден температурен датчик. Този датчик позволява контрол на температурата в помещенията за отглеждане на животните. Ако температурата падне или се покачи над предварително зададени градуси, камерата може да изпрати съобщение по мрежата на отоплителната/охладителната система и температурата да бъде регулирана Това е важно за подържаното на постоянна температура в помещенията. Днешните климатични системи притежават различни датчици, които управляват системата, но камерата може да бъде като допълнителен външен коректив за климатичната система.

Както при системите за контрол на достъп за паркинги и гаражи, системата Моботикс, може да автоматизира храненето на животните, управлявайки хранилките вместо бариера. Разбра се при животните нямаме регистрационни номера, но камерата може да използва календара, който има и да храни животните в точно определени часове всеки ден от седмицата. По този начин животните могат да спазват единен режим на хранене, което е важно за техния метаболизъм и здраве.

photo big 23Камерите имат и оповестителна система. Предварително можем да зададем за какво бихме искали и как да бъдем оповестени. Например в конкретния случай с осветлението, след като камерата включи осветлението тя може да ни оповести, ако някоя от крушките е изгоряла, защото въпреки че е включено осветлението, светлината няма да е в очакваните параметри. Това е важно, защото няма да има достатъчно светлина за обичайния ритъм на живот при животните, като при различните животни това може да е много критичен фактор. В случай, че температурата на въздуха в помещението на животните падне под определения минимум, камерата може да сигнализира персонала за това, че има повреда в климатичната система за да може да се вземе адекватна реакция и проблема да бъде отстранен навреме.

Както казахме вече можем и да изберем как да бъдем оповестени. Вариантите са няколко като могат да бъдат изпълнени по отделно или едновременно.

Камерата има вграден SIP сървър и SIP клиент. Това означава, че ако имаме смартфон, камерата може да ни се обади директно на него през интернет и да ни оповести, като предварително сме задали за различните проблеми какво да ни каже. Ако имаме телефона централа в мрежата, камерата може да излезе през нея и да ни оповести директно по телефонната линия и пак да ни съобщи това, което сме и записали. Моботикс може да ни изпрати емайл със съобщение за проблема, както и да ни изпрати снимка от събитието, освен това може да оповести на контролния център на охранителя или на персонал намиращ се в обекта или да включи сирена за звуково оповестяване. Всичко това може да бъде разделено и за различни събития да оповестява по различен начин.

Вижте следващата част, където разглеждаме как може да използвате Моботикс за двупосочна комуникация и защо може да Ви бъде от полза!

Share