Qube

Картината, която идва в съзнанието на повечето хора, когато си помислят за системи за контрол на достъп е как някой доближава чип или карта до четец за карти и отключва вратата или освобождава бариера, така че те да получат достъп в тази сграда. И, разбира се, това е основна функция за повечето инсталации. Възможностите на съвременни системи за контрол на достъп се простират далеч отвъд просто контрол на хората, които могат да влязат в една сграда. Тук може да научите как системите за контрол на достъпа може да се използват като полезен инструмент за подобряване ефективността на бизнеса.

Подобряване ефективността на заплати

Съвременните системи за контрол на достъпа могат да предоставят данни във формат, който е лесно съвместим с програмата за изплащане на заплати, така че „досадния” и даващ възможност за грешки ръчен процес за въвеждане на данни за посещаемост на персонала може да бъде напълно елиминиран. Дори и в средни по размер организации, това води до полезни спестявания и подобрена ефективността на счетоводния отдел, а за по-големите организации, спестяванията могат да бъдат многозначителни.

Повишаване сигурността на сградата

Сега нека да разгледаме какво е система за контрол на достъпа и с какво може да бъде полезна в сградата. Разбирасе може да се използва да ограничи достъпа до специфични области, като се гарантира, че само упълномощен персонал може да достигне тези зони. Особено в множество бизнес сгради, система за контрол на асансьори е много полезна. Така работещите хора в сградата могат да изпращат асансьорите само на етажите, заети от компанията, за която работят.

Струва си да се отбележи, че контролът на достъп може да се вземе предвид работното време и подходящите дни от седмицата. Това означава, че служителите, които имат достъп до сградата или офис в рамките на нормалното работно време не могат да се появяват в други времена. От друга страна, почистващия персонал може да им бъде разрешен достъпа само след като работният ден е приключил.

Някои системи могат да отидат по-далеч, например, осигуряване на ефективно решение за постояния проблем с резервации на заседателни зали и други подобни, като дава възможност на оторизирани потребители да резервират стая или съоръжение он-лайн. След това, в подходящото време - но не и в други случаи – картата за контрол на достъпа или чипа ще позволи влизането. Така избягваме спорове за резервации и не се губи времето за администрация, и контрола за ръчни резервации може да бъдат елиминиран.

Намаляване на сметките за енергия и опазване на околната среда

За много потребители, обаче, едни от най-големите предимства на съвременна система за контрол на достъпа е, че тя значително намалява сметките за енергия и следователно въглеродни емисии.
Това се постига чрез организиране на системата за контрол на достъпа за обмен на данни със системата за управление на сградата. Тъй като системата за контрол на достъпа знае кои части на сградата са заети, след като такъв обмен на данни е разрешен, той е относително прост въпрос за конфигуриране на системата за управление на сградата, така че автоматично се изключват ненужното осветление и се намалява отоплението в незаетите части.

Решаването на проблемa с паркинга

Една добра система за контрол на достъп може да започне своята работа дори преди персонала и посетителите да са дошли в сградата, чрез контролът на влизане и излизане от паркинга. Съвременните системи могат да бъдат програмирани да се позволи достъп само за оторизирани автомобили, или просто да пропуска коли докато паркинга е пълен, и след това да забранява повече пропусканя.

Избор на експерт инсталатор за контрол на достъпа

Винаги е полезно да търсите доставчик, който има добра репутация в областта на контрол на достъпа и съчетава водещи на пазара продукти с експертна помощ. Имайте това предвид, и няма никакво съмнение, че системата за контрол на достъпа може да бъде отличен и безценен инструмент за повишаване на ефективността на бизнеса.

Като цялостен поглед, който включва икономии на администрацията, намаляване на потреблението на енергия и по-добър контрол върху работната заплата, в допълнение към подобренията в областта на сигурността, може да се заключи, че системата за контрол на достъпа е в действителност, много атрактивна и достъпна инвестиция , която да осигури добра възвращаемост за целия й жизнен цикъл.

Share